Đội ngũ chuyên gia

Hà Thị Dung

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 5

Bác sĩ sản phụ khoa

Bác sĩ CKI

Bác sĩ nguyễn thị phương mai

Nguyễn Thị Phương Mai

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở TP Hồ Chí Minh

 • 5

Giám đốc chuyên môn

Bác sĩ CKI

Đỗ Thu Hiền

Trung tâm Thuốc dân tộc – Nguyễn Thị Định – Hà Nội

 • 5

Bác sĩ điều trị

Bác sĩ

Bác sĩ Phạm Phi Long

BÁC SĨ PHẠM PHI LONG

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 0

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKI

Bác Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan

Trung tâm Thuốc dân tộc – Nguyễn Thị Định – Hà Nội

 • 3

Giám đốc Chuyên môn

Thạc sĩ Bác sĩ

Lê Hữu Tuấn

Trung tâm Thuốc dân tộc – Nguyễn Thị Định – Hà Nội

 • 5

Phó Giám đốc chuyên môn

Bác sĩ CKI

Lương y Phùng Hải Đăng

LƯƠNG Y PHÙNG HẢI ĐĂNG

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 5

Trưởng khoa khám bệnh Phòng khám Đa khoa Thuốc Dân Tộc

Lương Y

Bác sĩ Trần Thị Hương Lan

BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG LAN

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở TP Hồ Chí Minh

 • 5

Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Thuốc Dân Tộc chi nhánh phía Nam

Bác sĩ CKII

Lương y Trần Mạnh Xuyên

TRẦN MẠNH XUYÊN

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở TP Hồ Chí Minh

 • 4

Thầy thuốc y học cổ truyền

Lương Y

Bác sĩ Phan Đình Long

BÁC SĨ PHAN ĐÌNH LONG

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 5

Giám đốc Chuyên môn Phòng khám đa khoa Thuốc Dân Tộc

Bác sĩ CKI

bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

Phạm Thị Minh Dương

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 5

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn

Bác sĩ CKII

Bác Sĩ Đỗ Thanh Hà

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

 • 5

Trưởng khoa Phụ Sản

Bác sĩ

Zalo