Bác sĩ Trần Thị Hương Lan

BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG LAN

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở TP Hồ Chí Minh

Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Thuốc Dân Tộc chi nhánh phía Nam

Bác sĩ CKII

Giới thiệu

Thông tin lý lịch:

Tên đầy đủ: Trần Thị Hương Lan

Ngày sinh: 21 – 04 – 1966

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo

 • Từ năm 1983 - 1988: Học bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược TP. HCM
 • Từ năm 2007 - 2009: Học Bác sĩ chuyên khoa cấp I YHCT tại Học Viện Quân Y 103
 • Từ năm 2015 - 2017: Học Bác sĩ chuyên khoa cấp II YHCT tại Học Viện Quân Y 103

Kinh nghiệm

 • Từ năm 1998 - 2001:  Bác sĩ điều trị. Khoa Lạm dụng thuốc . Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2001 - 2004:  Bác sĩ điều trị. Khoa Nội 3 . Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2004 - 2005: Bác sĩ điều trị. Khoa Huấn luyện. Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2005 - 2011: Bác sĩ điều trị. Khoa Khám bệnh. Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2011 - 2015: Bác sỹ Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Khoa Dưỡng sinh vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2015 - 2016: Bác sỹ Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Khoa Nội tổng hợp châm cứu- dưỡng sinh, Viện Y dược học dân tộc
 • Từ năm 2016 - 2021: Bác sĨ Phó trưởng khoa Khoa Nội nội Cơ xương khớp, Viện Y dược học dân tộc
 • Từ 2021 đến nay: Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Thuốc Dân Tộc 145 Hoa Lan

Sách báo - Công trình nghiên cứu

Tham gia các đề tài nghiên cứu: 

 • Thực hiện đề tài Châm cứu trong bệnh lý thừa cân, béo phì năm 2005, đề tài cấp Viện
 • Tham gia nhóm nghiên cứu rối loạn mỡ máu cấp thành phố
 • Thực hiện đề tài nghiên cứu Thủy châm trên Bệnh nhân đột quỵ não
 • Tham gia nhóm nghiên cứu bệnh lý xương khớp đề tài cấp bộ