Bác sĩ Phạm Phi Long

BÁC SĨ PHẠM PHI LONG

Trung tâm Thuốc dân tộc – Cơ sở Mỹ Đình – Hà Nội

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKI

Giới thiệu

Thông tin lý lịch: 

Họ và tên: Phạm Phi Long

Năm sinh: 03/12/1961

Quê quán: Hà Nội

Trình độ học vấn: Bác sĩ chuyên khoa I – Chẩn đoán hình ảnh, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

  • Từ năm 1979 – 1987: Học viện Quân Y
  • Từ năm 1993 – 1994: Đại học Y Hà Nội
  • Từ năm 2007 – 2009: Học Chuyên khoa I tại Học viện Quân Y

Kinh nghiệm

  • Từ năm 1993 - 1994: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm y tế Hai Bà Trưng (Phòng X - Quang 261 Bạch Mai)
  • Từ năm 1995 - 2000: Chuyên gia quang học hãng Nikon Japan
  • Từ năm 2001 - 2007: Nghiên cứu, chuyển giao thiết bị y tế
  • Từ năm 2007 - 2009: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Học viện Quân y
  • Từ năm 2009 - 2019: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Phòng khám Quốc tế Việt – Sing, Phòng khám Quốc tế Việt Mỹ
  • Từ năm 2009 - 2019: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Thu Cúc
  • Từ năm 2021 - nay: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Phòng khám Đa khoa Thuốc Dân Tộc