Nội - Tiêu hóa

Cố vấn chuyên môn

bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

Bác Sĩ CKII Phạm Thị Minh Dương

Bệnh Viêm gan nhiễm độc

  • 5.0

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn

Bác sĩ CKII

Thông tin lý lịch: 

Họ Tên: Phạm Thị Minh Dương

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1957

Quê quán: Thái Bình

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình, sau đó tham gia khoá đào tạo Chuyên khoa Y 1, chuyên khoa 2 y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội.

Bệnh học

Thông tin sức khỏe

Zalo