Nguyễn Thị Tuyết Lan

Thạc sĩ - Bác sĩ

Nguyên trưởng khoa khám bệnh bệnh viện YHCT Trung ương.

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn