Cách phân loại các cấp độ BỆNH TRĨ

Cách phân loại các cấp độ BỆNH TRĨ

Chuyên gia tư vấn: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện YHCT Trung ương - Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *