Hà Thị Dung

Bác sĩ CKI

Trưởng khoa sản BV điều dưỡng và PHCN tỉnh Phú Thọ

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn