Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thuốc dân tộc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

  1. Vuthithuy says: Trả lời

    Cho e hỏi thuốc viem đa khớp dạng thấp 1lộ trình giá bao nhiêu

  2. Đào hồng Ngọc says: Trả lời

    Con em năm nay 7 tuổi mà vẫn tiểu dầm về đêm.một đêm tiểu từ 3-4 lần/1 đêm vậy điều trị thuốc gì giá bao nhiêu

Your email address will not be published. Required fields are marked *