Răng Hàm Mặt

Bác sĩ phụ trách

BÁC SĨ PHAN ĐÌNH LONG

Cố vấn Chuyên môn

    Bác sĩ Doãn Hồng Phương

    5
    • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Đông Phương Y Pháp
    • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKI
    • Chuyên khoa: Thần kinh
    • Năm kinh nghiêm: 40 năm