Nội Hô Hấp

  Bác sĩ Doãn Hồng Phương

  5
  • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Đông Phương Y Pháp
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKI
  • Chuyên khoa: Thần kinh
  • Năm kinh nghiêm: 40 năm
  Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần

  Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần

  4
  • Chức vụ: Phó Giám đốc Chuyên môn
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Chuyên khoa: Da liễu
  • Năm kinh nghiêm: 40 năm
  Bác sĩ nguyễn thị phương mai

  Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai

  5
  • Chức vụ: Cố vấn chuyên môn
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKI
  • Chuyên khoa: Gan - Mật
  • Năm kinh nghiêm: Gần 40 năm