Mề đay

  Bác sĩ Trần Thị Hương Lan

  BÁC SĨ TRẦN THỊ HƯƠNG LAN

  5
  • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn cơ sở HCM
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Chuyên khoa: Trung tâm Xương khớp IHR
  • Năm kinh nghiêm: Hơn 25 năm

  Bác sĩ Doãn Hồng Phương

  5
  • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn Đông Phương Y Pháp
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKI
  • Chuyên khoa: Thần kinh
  • Năm kinh nghiêm: 40 năm
  Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần

  Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần

  4
  • Chức vụ: Phó Giám đốc Chuyên môn
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Chuyên khoa: Da liễu
  • Năm kinh nghiêm: 40 năm

  Bác sĩ Đỗ Thu Hiền

  5
  • Chức vụ: Bác sĩ điều trị
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ
  • Chuyên khoa: Thần kinh
  • Năm kinh nghiêm: Hơn 10 năm
  Lương y Phùng Hải Đăng

  LƯƠNG Y PHÙNG HẢI ĐĂNG

  5
  • Chức vụ: Trưởng khoa khám bệnh
  • Học hàm/ học vị: Lương Y
  • Chuyên khoa: Trung tâm Xương khớp IHR
  • Năm kinh nghiêm: Hơn 20 năm
  Lương y Trần Mạnh Xuyên

  TRẦN MẠNH XUYÊN

  4
  • Chức vụ: Thầy thuốc y học cổ truyền
  • Học hàm/ học vị: Lương Y
  • Chuyên khoa: Nam học
  • Năm kinh nghiêm: Hơn 10 năm
  bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

  Bác sĩ Phạm Thị Minh Dương

  3.3
  • Chức vụ: Bác sĩ phụ trách chuyên môn
  • Học hàm/ học vị: Bác sĩ CKII
  • Chuyên khoa: Trung tâm Xương khớp IHR
  • Năm kinh nghiêm: 40