Nguyễn Thị Vân Anh

Tiến sĩ - Bác sĩ (Cố vấn chuyên môn)

Nguyên Trưởng khoa nội bệnh viện YHCT Trung ương.

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn