Phạm Thị Minh Dương

TTƯT. Bác sĩ CKII

Trưởng khoa Lão - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn