Phạm Phi Long

Bác sĩ CKI

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Học viện Quân y

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn