Đỗ Thanh Hà

Thạc sĩ. Bác sĩ

Nguyên Trưởng khoa Phụ BV Y học cổ truyền Trung ương

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn