Hướng về Cộng đồng - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Hướng về Cộng đồng

Sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện “Thêm niêm vui cho em”

Chiều ngày 17/4, chương trình thiện nguyện vùng cao “Thêm niềm vui cho em” do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc phát động sẽ chính thức bắt đầu. Các món quà cũng như tấm lòng hảo...

Xem tiếp »

Bài thuốc hayẨn